पढाइ खर्च जुटाउन दाउरा बेच्न ल्याउँदै बालबालिका । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि आफै पढाइ खर्च जुटाउछन्, खोटाङ खाल्लेका बालबालिकाहरु ।

तस्बिर: केदार मगर/खोटाङ