पूर्वको पशुपतिको नामले परिचित खोटाङको हलेसी महादेवबारे नेपाल टेलिभिजनले तयार पारेको रिपोर्ट तथा वृतचित्र ।
Part-1

Part-2